Focus Stacking tekniği

Focus Stacking nedir?

Bilindiği gibi “Focus” sözcüğü “odak, odak noktası, odaklamak gibi anlamalara gelirken; “stack” sözcüğü “yığın, kümeleme, istif etme” gibi anlamlar taşımaktadır. Fotoğrafçılıkta ise “focus stacking” temel olarak makro fotoğrafçılıkta bir kaç farklı alan derinliği taşıyan fotoğrafların dijital olarak birleştirilmesi ile oluşan bir fotoğraf tekniğidir. Makro fotoğrafçılığın en büyük problemi kısıtlı alan derinliğidir. İşte bu kısıtlı alan derinliğinin önüne geçip oldukça net ve flu alanların hemen hemen kaybolması isteniyorsa bu teknik kullanılabilir.

Nasıl yapılır?

Diyelim ki bir nesnenin yakından ama oldukça iyi bir alan derinliğine sahip ve net bir fotoğrafına ihtiyacınız var. Temel fotoğrafçılık ilkelerine sadık kalmak şartıyla bu nesnenin çeşitli noktalarına odaklama yaparak bir kaç fotoğraf çekmelisiniz. Burada ne kadar çok fotoğraf çekeceğiniz ve nelere odaklayacağınız sizin tecrübelerinize, sabrınıza ve nesnenin durumuna  kalmıştır. Bir örnek aşağıdaki gibi olabilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha sonra bu fotoğrafları aşağıdaki videoda da gösterildiği gibi photoshopta kolayca birleştirebilirsiniz.

Birinci Adım: File–>Script–>Loads File into Stack

İkinici Adım: Tüm layerları seçin.

Üçüncü Adım: Edit–>Auto Align layers

Dördüncü Adım: Edit–>Auto Blend Layers

Beşinci Adım: Gerekirse “Crop” ve “Sharpen” ayarları yapılabilir.

Bu birleştirmeden sonra aşağıdaki gibi bir fotoğraf elde edilebilir:

Not: Fotoğrafları çekerken sadece netlik noktalarını değiştirirseniz fotoğrafınız daha temiz, net ve kolay bir şekilde harmanlanacaktır.

Diğer dersler için: Ders 7  Ders 6 Ders 5 Ders 4 Ders 3 Ders 2 Ders 1